Меню - навигация              
Изчисляване на поръчка с продуктите
Изчисляване на поръчка с продуктите

 

Право на свободен избор!

  Компанията Forever Living Products (ФЛП) дава възможност на всеки да изгради свой собствен бизнес и стабилна КАРИЕРА, като му дава пълна СВОБОДА и ОТГОВОРНОСТ! Още от първия ден във ФЛП Вие сте свободен!

  • Вие избирате дали да бъдете клиент на отстъпка или да създавате екип и да градите кариера.
  • Вие избирате до кое ниво във ФЛП да се издигнете. Възможностите са еднакви за всеки пол, възраст, образование, вероизповедание. Никой друг с по-високо образование, наследено или придобито богатство, с по-добро обкръжение, с "вроден талант" или някое друго социално или икономическо предимство няма по-добър шанс от Вас за успех във Форевър Ливинг. Във ФЛП всички сме равноправни и пълноправни.
  • Винаги можете да постигнете по-високо ниво и никога не губите нивото, което вече сте постигнали!
  • Вие избирате с кого да работите.
  • Вие избирате кога да работите - дните и часовете.
  • Вие избирате къде да работите - в къщи, в офиса или просто пътувайки.
  • Вие избирате своя стил на работа - лице в лице, чрез пощата, по телефона, в малки или големи групи.
  • Всеки отделен аспект на Вашия бизнес зависи единствено от Вас!